Nachádzate sa tu: Pre podniky » BMD Projekt

BMD Projekt

Nové Projektové riešenie BMD je vhodné najmä pe podnikateľov, ktorý pracujú na projektoch, ako napríklad: podnikový poradci, achitekti, inžinerske kancelárie ale aj pre priemyslové podniky.

Prehľad projektov, riadenie projektu, všeobecne sú projekty súčasťou bežného pracovného času. Sú to zákaznícke objednávky, interné projekty – vždy na jednej strane potreba riadenia a kontroly a na druhej strane vyodnotenie projektu.


Možnosť zaznamenať náklady, zákazky, časové údaje, investície ale aj úlohy a termíny v spojení na projekt je k dispozícií vo všetkych programoch BMD. Z toho taktiež vyplýva kompletná evidencia všetkých procesov súvisiacích s projektom.

K tomu, aby bolo k dipozícií všetko prehľadne súži v BMD navigátor proejktov so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú projektu. V tomto navigátore projektov je možné jednoducho vyvolať, akékoľvek informácie s projektom.

Navigátor projektov rovnako ako všetky ostatné navigátory patria k vývojovím nástrojom NTCS. Zásadná výhoda je v jednoduchej dostupnosti informácií. Pomocou navigátoru sa môže každý (i bez deteilných znalostí programu), ihneď informovať o všetkých dôležitých informáciách.

Navigátore projektov je možné k projektu vytvárať a prezerať ponuky, zákzaky, dodacie listy i faktúry. Naviac je možnosť evidencie telefonnych hovorov, termnov alebo dokumentov súvisiacich s projektom. Denník kontaktov je kompletné chrnologické zobrazenie akcií súvisiachich s daným projektom.

Osoby zodpovedné za projekty obzvlášť poteší úplna kontorla nákladov. Všetky náklady, či už z evidencie výkonov, účtovníctva, miezd aleo centrálny náklady na správu vynaložené na projetkové nákladové stredisko a na jedno kliknutie tak zobrazíte okamzitý stav projektu. Naviac môžete pomocou povonánia plánu a skutočnosti zistiť ši projekt zodpovedá plánu a ktorá časť ešte ovplyvní nákady.

Centrálny nástroj pre evidenciu nákladov predstavuje Evidenica výkonov. Je jedno či ste v kancelárií alebo na pracovnej ceste u zákzaníka. Náklady môžete evidovať kedykoľvek pomocou internetovej HTML-evidencií výkonov. Všetky príslušné náklady budú zaevidované na projetkového nositeľa nákladov a tu je možné výkony zučovať alebo zobraziť detaily až na jednotlivé výkony.

Pomocou menu BMD Správy je možné kedykoľvek vygenerovať stav projektu so všetkými údajmi, ktoré sa daného projektu týkajú. Vzhľad správ je možné ľubovoľne upraviť a riadia sa podľa príjemcu správy (napr. vedúci projektu alebo manažment).

Informujte sa bezplatne

✆ +421 (2) 208 619 90
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung