Projektový management - služby

Individuální plán zavádění

Na základě dlouholetých zkušeností se zaváděním softwarových projektů vypracovalo BMD standardizovaný plán projektu pro implementaci softwaru. Tento standardní projektový plán bude na začátku projektu doplněn o Vaše individuální požadavky. Kombinace osvědčeného standardu a možnosti flexibilního přizpůsobení umožňuje zpracovat individuální plán zavádění rychle a s úsporou nákladů.

Permanentní přehled prostřednictvím sledování projektu

Ve fázi zahájení projektu budou zohledněny Vaše individuální požadavky na projekt (cíle, prostředí, rizika,..).
Tyto výhody slouží projektovému týdnu jako osnova, dle které se budou řídit všechan rozhodnutí o projektu.
Pomocí pravidelného projektového controllingu budou zavčas identifikovány možné odchylky, zavedena opatření a vše bude zdokumentováno.
Vše se děje porstřednictvím BMD projektového managementu, který umožňuje 360 stupňový náhled na projekt s minimem vynaložených nákladů.

Jasná odpovědnost 

Podle hesla „ jeden úkol, jedna odpovědná osoba“ bude implementace softwaru rozdělena do jednotlivých úloh a každá úloha bude přiřazena jedné odpovědné osobě. Tím budou vyjasněny role jednotlivých účastníků na projektu a pro práci na projektu dána „pravidla hry“.
Zároveň s tím lze efektivně sestavit tým všech účastníků (zodpovědné osoby od klienta, externí pracovníci, pracovníci z BMD).

Standardní postup implementace softwaru

Pro implementaci softwaru bylo vyvinuto množství metod a postupů, které budou přizpůsobeny Vašim požadavkům. Dokumentace se nachází v příručce projektu, která je průběžně upravována.
S tímto postupem je možné provádět projekt se zpětným náhledem na jeho průběh.

Sledování rozpočtu

Zavádění softwaru je úspěšné pouze tehdy, pokud je dodržen rozpočet.
Pomocí naplánování potřebných hodin a pomocí průběžné kontroly skutečných hodin a dle odhadovaných nákladů jsou odchylky do zavedení softwaru včas rozpoznatelné.

Toto vše umožňuje nasazení softwaru BMD pro projektový management a umožňuje tak zavčas provést potřebná rozhodnutí.


U všech výše uvedených bodů je středobodem klient, zůstáváme věrni tomuto mottu:


Přemýšlíme jako náš klient,
orientujeme se na jeho potřeby a jsme spokojeni teprve tehdy,
když je spokojený také náš zákazník!

Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung