Nacházíte se zde: Pro firmy » Zpravodajství

BMD Výkaznictví – zprávy a analýzy stiskem tlačítka

S BMD Výkaznictvím shromažďujete informace z nejrůznějších oblastí podnikání a soustřeďujete je do zpráv s vypovídací hodnotou.

 

Vaše výhody

Optimalizujte Vaše výkaznictví se softwarem BMD a využívejte početných výhod. Můžete integrovat všechna data z BMD, např. z FinančníhoNákladového či Investičního účetnictvíSkladového hospodářství nebo Bilancování ale i externí data do jedné zprávy. Vmžiku můžete mít zprávu graficky zpracovanou a celkově upravenou podle Vašich požadavků.

  • Předdefinované druhy zpráv a možnost další založit
  • Početné výchozí grafy, tabulky a rozčlenění
  • Jednoduché nastavování tabulek, formulářů a grafů
  • Komfortní zpracování textu
  • Včlenění externích dat (dokumenty Wordu, tabulky Excelu)

Navigátor zpráv

Proklikejte se strukturou Vašich sestav, reportů a grafů. Navigátor zpráv automaticky vytvoří komprimovanou strukturu Vaší zprávy. Hloubka této struktury může být individuálně nastavena. Z přehledné a transparentní struktury zpráv pak můžete kliknutím myši zobrazit požadovanou zprávu a použít pro prezentaci na obrazovce.

Tisk roční uzávěrky

Díky napojení na Bilanci můžete bez problémů vytisknout roční uzávěrku. K tomu využijte automatické vytvoření obsahového rejstříku a libovolně definovatelný titulní list.

Rozhodovací základna

S BMD softwarem pro koncernový reporting sestavíte zprávy, které můžete kdykoli aktualizovat stiskem tlačítka. Poslouží Vám jako stále aktuální základna pro rozhodování při řízení Vašeho podniku.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung