Nacházíte se zde: Pro firmy » Plánování výroby » Evidence výkonů

Evidence výkonů

Zadávání výkonů 

 • Výkony mohou být zadávány za pracovníka, nákladová střediska, nositele nákladů, činnosti, čísla zakázek, den a druh mzdy, přičemž nepotřebné ukazatele výkonu mohou být vyjmuty 
 • Dané výkony mohou být dále oceněny nejdříve při převzetí do mzdového a nákladového účetnictví. Znamená to, že zadavatel nevidí ani plat ani hodinovou sazbu daného zaměstnance
 • Pořadí zadávání lze přizpůsobit zadávacímu formuláři
 • Automatická evidence přesčasů: hodiny nad plánovanou denní pracovní dobu budou automaticky označeny jako přesčasové
 • Automatická evidence svátků:
  Svátky budou automaticky převedeny na pracovní volno
 • Časové období např. pro dovolenou a nemoc
 • Možnost zadávání strojových výkonů
 • Zadané výkony mohou být na obrazovce během zadávání kontrolovány pro druh mezd, středisko, nositele nákladů, činnost, den nebo týden
 • Stálé porovnávání plánovaných a skutečných hodin
 • Automatická záměna výkonů:
  Jestliže například zaměstnanec pracuje pro jiná nákladová střediska, tak musí pouze zadat dané středisko, vždy poté bude navrženo, výkony nákladových středisek budou změněny a dále bude v nákladovém účetnictví odlehčen kmen nákladového střediska a zatížen výkon nákladového střediska
 • Automatické propojení mzdového programu s druhy mezd je také aktivní při evidenci výkonů
 • Možnost převzetí výkonů z jiného systému v CSV formátuPřevzetí výkonů z plánu služeb:
  V rozpisu služeb může být patrné, kteří prcovníci jsou přiděleni kdy a na který nositel nákladů
 • Kontrola zadávání výkonů:
  Záznamy mohou být kontrolovány v přehledných tabulkách např. (horizontálně = kalendářní týdny, vertikalně = zaměstnanci)

Převod do mezd

 • Definování filtru pro převod:
  Stanovení druhů mezd, které by pro určité skupiny zaměstnanců neměly být do mezd zahrnuty
 • Ocenění výkonů:
  Může být stanoveno, zda výkony budou oceněny skutečnými hodnotami z výpočtu mezd (standardně) nebo v závislosti na nákladovém středisku. Veškeré nevýkonné časy jako (nemoc, úraz, dovolená, ...) budou automaticky převzaty do příslušné mzdové evidence
 • Možnost několikanásobného převodu v měsíci

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung