Nacházíte se zde: Pro firmy » Nákladové účetnictví

BMD Nákladové účetnictví – náklady vždy pod dohledem

BMD Nákladové účetnictví vnáší do nákladů transparentnost. Přináší fundovanou informační základnu pro plánování a řízení nákladů ve Vašem podniku.

 

BMD nákladové účetnictví zahrnuje následující oblasti:

 • Celkové náklady
 • Mezní náklady
 • Plánované náklady
 • Výpočet obchodního rozpětí

Nákladové typy

Vedle nákladových středisek a nositelů nákladů Vám jsou k dispozici další tři volně definovatelné nákladové typy:

 • Oddělení
 • Dimenze
 • Obory působnosti

Tyto nákladové typy dovoluje BMD Nákladové účetnictví libovolně definovat v mnoha stromových a uzlových strukturách. Pomocí rozdělovacího klíče můžete náklady dělit procentuálně nebo poměrově mezi střediska, nositele nákladů a tyto tři další nákladové typy. Díky mnohačetným variantám rozpisu nákladů mohou být pomocná nákladová střediska zcela jednoduše přesunuta na hlavní nákladová střediska a/nebo nositele nákladů.

Plánování

S programem Plánování v BMD Nákladovém účetnictví můžete pro těchto pět nákladových typů kromě jiného zadávat plánované hodnoty a množství, zobrazovat v libovolném množství scénářů modelů plánu a zavést rozpočtování na nákladové typy. Na konec můžete jednoduše převést plán nákladového účetnictví do celkového rozpočtu.

Sestavy

Užitečné sestavy a rozličné obrazové výstupy Vám jednoduše a jasně přinášejí informace o struktuře nákladů a výnosů:

 • Sestavy jednotlivých nebo všech nákladových typů v kombinaci
 • Srovnání s plánovanými či loňskými hodnotami
 • Přechod od úrovně členění až na jednotlivý doklad
 • Grafické zpracování ve Výkaznictví

Další funkce

BMD Nákladové účetnictví Vám dále umožňuje:

 • Ruční zadávání kalkulačních zápisů
 • Výpočet ukazatelů
 • Flexibilní zobrazení období díky dynamické časové ose
 • Nastavení všech variant NÁÚČ na obrazovce
 • Vytvoření individuálních tiskových sestav pomocí generátoru sestav

Informovanost především

BMD Nákladové účetnictví Vám přináší důležitou rozhodovací základnu. Podporuje Vás při plánování a řízení Vašich nákladů. Máte přehled, kde které náklady vznikají, v jaké výši a jak se vyvíjejí, takže můžete flexibilně a adekvátně zareagovat.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung