Nacházíte se zde: Pro firmy » CRM » Správa kontaktů & správa dokumentů

BMD CRM & DMS

BMD CRM přizpůsobí Vaše interní organizační postupy a ulehčí Vám každodenní práci díky rozsáhlé integraci do prostředí BMD.

Kmenová data, centrální funkce

Správa všech kmenových dat je samozřejmostí. K tomu se počítají mimo jiné

  • Kmenová data mandantů, společníků, příslušníků a jiných kontaktních osob
  • Příslušní zaměstnanci vč. variabilních definicí oblastí (zodpovědný účetní, který provádí zaúčtování …)
  • Skupiny zákazníků, seznam adresátů

Správa smluvních partnerů u mandantů patří k tomu stejně tak jako správa institucí – finanční úřady, obce, zdravotní pojišťovny, …

 

 


Využívejte generátor sestav. Pomocí něho máte k dispozici mnoho možností filtrování, třídění a porovnávání. Součástí jsou rovněž export a výtisk z každého náhledu obrazovky.

Práci si můžete ulehčit též pomocí aktualizace kmenových dat pro FIÚČ, vlastní účetnictví, interní zúčtování výkonů a mzdové účetnictví.

Četné možnosti oprávnění ohraničují následující aktivity na oprávnění uživatelského okruhu

  • Změnit nastavení systému
  • Prohlížení případně přístup k choulostivým datům
  • Zpracování objemného množství dat (archiv, firmy, kategorie dat)

Navigátor odběratelů – používejte ho!

Objemné a kdykoliv dostupné složky zákazníků jsou realitou. Všechny údaje, které jsou ve vzájemné spojitosti se zákazníkem, vyvoláte rychle a přehledně.

Pomocí jednoho kliknutí obdržíte požadované údaje, ať už kmenová data, příslušnosti nebo dokumenty.

V telefonním seznamu naleznete ihned telefonní číslo příp. e-mailovou adresu Vašeho zákazníka. Pomocí kroniky spravujete poznámky a informace – např. zvláštní ujednání – u jednotlivých zákazníků. Rovněž máte přístup na účet zákazníka a otevřené položky. Veškeré kontakty se zákazníkem naleznete pohromadě a strukturovaně v deníku kontaktů. Kalendář zákazníků Vám dává informace o termínech zákazníků a úkolech.

Pomocí BMD CRM vykonáváte klasickou správu kanceláře. Komfortní přehledy jsou dostupné přes lištu symbolů nebo na liště rychlého spouštění kliknutím na tlačítko. V kalendáři pracovníků jsou sloučeny nejdůležitější pracovní pomůcky (úkoly, termíny) pracovníka. V BMD CRM máte k dispozici následující oblasti:

Termíny

Správa termínů umožňuje založení a kontrolu termínů dle zaměstnanců, skupin zaměstnanců, odběratelů/dodavatelů, institucí, atd. Termíny je možné rozdělit na více zaměstnanců a např. delegovat na ostatní kolegy.

Úkoly

Správa úkolů obsahuje všechny pořízené úkoly. Úkoly budou použity k rozdělení práce na příslušné zaměstnance. Výhodou při použití úkolů oproti e-mailům je v tom, že úkoly jsou sledovatelné a díky přiřazení k zákazníkovi a zaměstnanci též velmi jednoduše přehledné přes vzniklé úkoly.

Úkoly lze zobrazit nejen ve správě úkolů, nýbrž mimo jiné též ve správě pošty, v protokolech z jednání, v telefonním protokolu, ve správě dokumentů nebo ve Workflow.

Telefon

Telefonní protokol slouží k registraci a záznamu času všech odchozích a příchozích telefonátů, které jsou vedeny u zákazníků, institucí a ostatních osob příp. jejich kontaktních osob.

Deník kontaktů

Deník kontaktů obsahuje dle nastavení veškeré informace (deník kontaktů obsahuje dle nastavení veškeré informace (tzv. kontakty), které byly uloženy u zákazníka, dodavatele, instituce atd., jako například termíny, úkoly, lhůty, dokumenty, telefonáty, pošta, protokoly o jednání anebo události.

Zdroje

Správa zdrojů nabízí typ „Systém pronájmu“. Různé „nástroje“ (zdroje), které jsou k dispozici všeobecně pracovníkům pro plnění jejich činností, lze pořídit ve správě zdrojů a jsou k dispozici též v jiných částech programu, například v termínovém kalendáři.

Protokol z jednání 

Protokol z jednání Vám nabízí možnost naplánovat jednání, provést a zaprotokolovat. Máte možnost přiřadit jednání úkoly, termíny, zdroje, účastníky a/nebo dokumenty. Termíny a úkoly, které vzniknou z jednání, lze v protokolu ihned přidělit na příslušné osoby příp. delegovat. Protokoly lze chránit před prohlížením příp. zpracováním do té doby, dokud nejsou uvolněny.

Správa kampaní

Správa kampaní Vám nabízí možnost plánovat kampaně, spustit s více účastníky a sledovat jejich vývoj a status pomocí diagramů. Kampaň proběhne za účastníka jedné nebo více akcí (úkolů) pro jednoho nebo více pracovníků, přičemž lze též vytvořit spojení s jinými programy (standardní dopis, telefonní protokol, atd.)

Kampaň se založí jako projekt a dostane přidělen Workflow. Tento Workflow se znovu sestavuje z jednoho nebo více akcí úkolů, které mohou mít vícero vlastností.

Dotazníky

Správa dotazníků Vám nabízí přehled všech založených, vytvořených a vyhodnocených dotazníků s jejich účastníky a odpověďmi. Dotazování lze provádět telefonicky s pomocí připojení ke standardnímu dopisu, písemně nebo online.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung