Nacházíte se zde: Pro firmy » BMD Projekt » Projektový management

Projektový management (vč. plánování kapacit)

Řešení BMD pro projekty je ideální pro podnikatele nebo firmy, kteří si svou práci organizují projektově jako např. ekonomičtí poraci, architekti, inženýrské kanceláře, ale také pro  průmyslové podniky.

Pokud se jedná pouze o klientské zakázky nebo interní projekty, potřebují na jedné straně řízení a kontrolu a na druhé straně měření výsledků. BMD pro tyto činnosti poskytuje svým sofwarem pro řízení projektů podporu:

 • Přehled projektů
 • Řízení projektů
 • Projekty všeobecně


Výkonné nástroje BMD Plánování projektů si můžete libovolně přizpůsobit a provázat s ostaními BMD moduly:

 • Plánování projektů
 • Projektové portfolio (jako součást managementu projektového portfolia) 
 • Projektové zprávy/sestavy
 • Navigátor projektů (pro informace ze všech oblastí) 
 • Kontrolní seznamy projektů


Následující grafika zobrazuje  plnou integraci projektového plánování s ostatními BMD moduly:

 

Plánování projektů

Pomocí BMD Plánování projektů získáte zobrazení příp. rozčlenění procesů a milníků. Volitelné vytváření zadávací masky umožňuje každému vedoucímu projektu příp. každému uživateli maximální efektivitu práce při plánování projektů.

Projektově relevantní informace jsou přehledně zobrazeny a představují tak základ pro optimální správu plánování projektů.

Předlohy pro projektové plány ulehčují vedoucímu projektů zakládání nových projektů. Projekty tak lze velmi rychle založit a spustit. 

Software pro projektový management Vám umožní vytvářet:

 • přehledy termínů
 • přehledy milníků
 • Ganttův graf
 • plán struktury projektů
 • plánovací tabulku
 • projektové zprávy/sestavy
 • srovnání kapacit

Procesy

Software Vám umožňuje nadefinovat procesy, například plánovné hodnoty, plánovanou dobu trvání a ukončení projektu. Proces sebou přináší vedle stavu rozpracování také stupeň rozpracovanosti. K projektu můžou být přiřazeny plánované náklady, výnosy (výnosové sazby) a nákladové typy a pak převedeny do plánovaného nákladového účetnictví.

Evidence výkonů

Při evidenci výkonů prostřednictvím BMD EVZ/CEV může být jeden výkon přiřazen/uložen k jednomu procesu: to Vám umožňuje dosáhnout srovnávání plánovaných/současných hodnot

Využívejte také importní/exportní rozhraní k MS Projekt.

Stanovte si dostupnou kapacitu a můžete si ji také nastavit do srovnání plánovacích/skutečných hodnot.

Lze provést srovnání s BMD-CRM. Při přiřazení osob k projektům je možnévolitelné nebo automatické vytváření termínů/úkolů. Na projekty lze navázat dokumenty, které se zakládají v DMS.  Zdokumentujte si svá jednání z oblastí projektů a controllingu pomocí nástroje CRM-Protokol z jednání.

Projektové portfolio

Projektové portfolio zaručuje nadřazenou správu všech projektů a umožňuje přehled příp. řízení projektů.

Výhodou řízení portfolia je vyhodnocení stavu projektů, ale také evidence zásadních informací (např. termín zahájení, termín ukončení, náklady, riziko apod.).

Integrace s BMD Finančním účetnictvím umožňuje trvalou zautomatizovanou kontrolu nad náklady vybraných projektů dle daných podmínek.

Projektové zprávy/sestavy 

Předdefinované typy zpráv (předchystané tabulky) podporují vytváření zpráv – např. plán projektových milníků, graf projektu, přehled termínů projektu apod. Vzhle zpráv si lze libovolně přizpůsobit a zaměřit na cílové skupiny (např. zprávy pro vedoucího projektu nebo pro management).

Pomocí editoru sestav Kapacitního plánování lze vytvářet a vykazovat projektové sestavy – např. srovnání plánovaných a skutečných hodin a nákladů u Vašeho projektu. Tři různé typy sestav (nasazení, plán, plánované objekty) umožňují pokrýt individuální požadavky uživatelů.

Tiskový přehled nabízí možnost shrnout vytvořené sestavy a zprávy a uložit je pod volně nadefinovatelným názvem. Přitom lze přistupovat nejen ke speciálním reportům modulů pro plánování kapacit, ale také k modulům NTCS. Vedoucí projektů mohou na jeden stisk tlačítka zprávu vygenerovat (vč. titulní strany, obsahu, externích dokumentů apod.).

Navigátor projektů

Ve všech programech BMD jsou zaznamenávány tyto informace související s projekty:

 • náklady 
 • zakázky
 • časy 
 • investice
 • úkoly
 • termíny

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung