Plánování kapacit pracovníků

Plánování kapacit pracovníků Vám nabízí možnost plánovat a disponovat s jednotlivými pracovníky jako s objekty plánování.

Nadefinování předloh

Můžete pracovat s předlohami různých variant nasazení pracovníků (např. u opakujících se činností) a využít je pak v různých plánovaných časových obdobích.

Integrace do modulů BMD

Plánování kapacit je integorváno do mnoha BMD modulů:

 

  • CRM: Můžete propojit kapacity s termíny a úkoly nebo využít protokol z jednání v projektovém controllingu.
  • EVZ: U evidence výkonů lze sledovat srovnání mezi plánovanými a skutečnými hodnotami.
  • NÁÚČ: Můžete zaevidovat plánované náklady, výnosy, příp. druhy nákladů a přenést je do plánu nákladového účetnictví.
  • Personalistika: Máte přístup do Personalistiky a můžete tak převzít různá přiřazení. 

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung