Nacházíte se zde: Pro firmy » BMD Projekt

BMD Projekt

Nové Projektové řešení BMD se hodí zejména pro podnikatele, kteří pracují na projektech, jako např. podnikoví poradci, architekti, inženýrské kanceláře, ale také pro  průmyslové podniky.

Přehled projektů, řízení projektů, obecně  jsou projekty součástí běžného pracovního dne. Jsou to zákaznické objednávky, interní projekty – vždy je na jedné straně potřeba řízení a kontroly, na druhé straně pak vyhodnocení úspěchů.

Možnost zaznamenat náklady, zakázky, časové údaje, investice, ale také úkoly a termíny ve vazbě na projekt, je k dispozici ve všech programech BMD. Z toho vyplývá také kompletní evididování všech procesů souvisejících s projektem.

K tomu, aby bylo vše přehledně k dispozici, slouží v BMD Navigátor projektů se všemi informacemi, které se projektu týkají.V tomto navigátoru projektů lze jednoduše vyvolat jakékoliv informace související s projektem.
Navigátor projektů je stejně jako všechny ostatní navigátory vývojovým nástrojem NTCS. Zásadní výhoda je v jednoduché dostupnosti informací. Pomocí navigátoru se může každý (i bez detailních znalostí programu), informovat ihned o všech zásadních údajích.

Navigátoru projektů lze k projektu vytvářet a prohlížet nabídky, zakázky, dodací listy i faktury. Navíc lze evidovat telefonní hovory, termíny nebo dokumenty, které s projektem souvisejí. Deník kontaktů je kompletní chronologické zobrazení akcí, které s daným projektem souvisejí.

Osoby zodpovědné za projekty zvlášť potěší úplná kontrola nákladů.Všechny náklady, ať už z evidence výkonů, z účetnictví, z mezd nebo centrální náklady na správu jsou vynaloženy přímo na projektové nákladové středisko a na jeden stisk tlačítka tak zobrazíte okamžitý stav projektu. Navíc můžete pomocí srovnání plánu se skutečností zjistit, zda projekt odpovídá plánu a která část ještě ovlivní náklady.


Centrální nástroj pro evidenci nákladů představuje Evidence výkonů. Je jedno, zda jste v kanceláři nebo na pracovní cestě u zákazníka. Náklady můžete evidovat a aktualizovat během dne kdykoliv – také pomocí internetové HTML-evidence výkonů.

Všechny příslušné náklady budou zaevidovány na projektového nákladového nositele a zde je lze také slučovat nebo zobrazovat detaily až na jednotlivé výkony.

Pomocí menu BMD Zprávy můžete kdykoliv vygenerovat stav projektu se všemi daty, které se projektu týkají. 
Vzhled zpráv lze libovolně upravit a řídí se dle příjemce (např. vedoucí projektu nebo management).

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung