Nacházíte se zde: Pro daňové poradce » Klientská řešení » Zpravodajství » Cockpit

BMD Cockpit

BMD kokpit podnikatele (ovládaný pomocí QlikView)

  • Statistika zboží a zástupců s možností klasifikace zákazníků na základě obratů nebo zakoupeného množství, přičemž třídy mohou být stanoveny libovolně
  • Porovnání obratů na základě geografického pohledu (regiony obchodních zástupců, země, kraje)
  • Srovnání obratů nových a kmenových zákazníků, případně srovnání různých skupin zákazníků, Top/Flop analýza
  • Dynamická ABC analýza, která je závislá na aktuálním výběru a volně definovatelných hraničních hodnotách. Dále je tato analýza možná pro libovolnou, stiskem klávesy měnitelnou, dimenze (zákazník, zboží, skupina zásob, kraj, atd.).
  • Srovnání obchodních zástupců s klasifikací (podíl na celkovém obratu), roční průběh a porovnání s minulým rokem (včetně odchylek), s možností detailního pohledu na každého zástupce a porovnání.
  • Různé možnosti a pohledy pro srovnávání let a období
  • Dopočet na základě více předchozích let, při zohlednění stávajících skutečných hodnot stejně jako opravný faktor (nastavitelný pomocí posuvníku)

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung