Plánování nasazení pracovníků

Toto plánování vám nabízí možnost snadno zadávat, plánovat a disponovat s jednorázovými nebo vícenásobnými nasazeními/prácemi.

 • Zadání a plánování nasazení/práce jako objekty plánu
 • Uchování definice opakujících se nasazení; zjištění všech nasazení v plánovacím období
 • Disponování personálem nebo převzetí předběžného přidělení
 • Plán nasazení, plán projektu a plán produkce jsou vzájemně kompatibilní prostřednictvím objektu plánování (procesy)

Výpočet personální kapacity

 • Definované procesy a plánované hodnoty pro začátek, konec, stupeň výkonu a trvání výkonu
 • V procesu může být vedle stavu zpracování sledován také stupeň dokončení. Milníky umožňují označení stanoveného úkolu při dosažení průběžného stavu.
 • Zjišťování disponibilní personální kapacity; porovnání disponibilní/plánované/skutečné personální kapacity
 • Přiřazení k nasazení/práci se děje pomocí jednotlivého dokladu nebo řízení kapacity
 • Přiřazení personálu podle vlastností, případně schopností prostřednictvím přístupu do personálního systému BMD
 • Pro proces, případně pro k němu přiřazený personál mohou být zadány plánované náklady, výnosy (sazby) a typy nákladů a následně převedeny do plánu nákl.účetnictví
 • Při zapisování výkonů prostřednictvím EVZ/CEV může být proces připojen/uložen: umožňuje zobrazit přednastavené hodnoty procesu a podrobné porovnání plánu a skutečnosti
 • Sladění s organizérem: Volitelné nebo automatické vytváření z termínů/úkolů při přiřazování osob v procesu

 

Přehled ve sloupcovém grafu a plánovací tabuli 

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung