Nákladové účetnictví - základ (nákladová střediska)

Základní balík nákladového účetnictví Vám nabízí úplnou kontrolu nákladů. Vyřiďte založení a změny nákladových středisek pohodlně a zcela samostatně pomocí volně nastavitelných ukazatelů pořízení. Nákladová střediska lze vést jak numericky tak alfanumericky.

Program – Stromové přiřazení

Přehledné grafické zobrazení pro sumarizaci nákladových středisek je možné vést v libovolném množství skupin a úrovní. Profitujte dodatečně vícejazyčným popisem nákladových středisek, účtů a textů členění pro Vaše cizojazyčné vyhodnocení.

Klíč pro přenos a rozpis

Klíče pro přenos a rozpis pro fixní a/nebo variabilní náklady se pořizují dle procent, účtů, členění, základní hodnoty nebo množství. Volitelně je možné založení ročních a měsíčních klíčů. Zcela automatické přiřazení částek nákladovým střediskům významně zjednoduší Vaši práci. 

Další výhody:

 • Pořízení základů nákladového účetnictví přímo u účtu (ručně, fixně nebo dle rozpisového klíče)
 • Přepočet při změně klíče nebo při použití jiných základních dat
 • Částečný rozpis: části jednoho nákladového střediska lze rozdělit vícero různými klíči.
 • Průměrný výpočet
 • Automatický výpočet přirážek na všech úrovních (uzly, členění, účty)

Program Vám nabízí flexibilitu jak ve zobrazení rozpisu, tak též v utváření zatížení a odtížení typů nákladů.

Členící texty a účty

Profitujte z následujících funkcí:

 • Mnoho standardů v rozsahu dodávky (členění, reporty, výtisky)
 • Založení libovolného množství členících textů
 • Jednoduché přiřazení odpovídajících účtů k řádkům členění
 • Založení příznaku množství u účtu 

Účtování

Využijte mnohých výhod, které Vám umožňuje účtování přímo do nákladového účetnictví. 

 • Pořízení odlišných nákladových účtů
 • Rozdělení účtování procentuálně nebo dle částky na libovolný počet typů nákladů
 • Pořízení množství a základních hodnot
 • Zadání odlišného období NÁÚČ příp. alikvótní rozdělení měsíců pro náklady v nákladovém účetnictví 
 • Opravy chybných zápisů NÁÚČ

Kalkulační účtování (úroky, odpisy, mzdy zaměstnanců) můžete pořídit volitelně ručně nebo importovat.

V základním balíku nákladového účetnictví máte k dispozici užitečné pomocné programy

 • Kontrola součtů pro jednotnost FIÚČ/NÁÚČ
 • Převod roku: selektivní převod jen určitých kmenových údajů a hodnot
 • Konsolidace s možností přepočtu na cizí měnu
 • Rozdělení hodnot

Úpravou ukazatelů získáte přehled. Přirozeně zahrnuje všechna základní data jako účtování, zůstatky a množství.

Vyhodnocení

Nejucelenější flexibilita díky individuálně nastavitelným formám zobrazení. Všechna vyhodnocení jsou sumarizována nebo zobrazena detailně ve stromové uzlové struktuře stejně jako úrovně členění. 

Program vyhodnocení se sestává z:

 • Porovnání s plánovanými hodnotami a/nebo hodnotami minulých let
 • Volitelné varianty rozpisů nákladů a zobrazení rozpisů
 • Přístup k libovolnému množství členících textů
 • Standardní výtisk, jednotlivé výkazy, přehledy období, horizontální vyhodnocení dle členění nebo nákladových středisek
 • Výběr účetní varianty pro zohlednění všech nebo jen určitých účetních zápisů 

Samozřejmě můžete vyhodnocení bez problémů exportovat do souboru Excelu. Stiskem klávesy obdržíte též vícejazyčné vyhodnocení.

Reporting

Reportingem máte k dispozici pomocí programu dotazů obrazovky všechny varianty nákladového účetnictví s přístupem na běžné hodnoty, plánované údaje a hodnoty minulého roku. Standardně můžete každý náhled na obrazovku vyexportovat nebo vytisknout. Symboly odchylek a automaticky generované grafy garantují přehledné zobrazení.

Další funkce:

 • Vyvolání přehledu období na každé úrovni
 • Jednotlivý výkaz účtování a množství včetně výstupu na doklad
 • Flexibilní zobrazení období prostřednictvím časové osy
 • Vyhodnocení přes všechny roky
 • Plná integrace do BMD modulů (FIÚČ, HNIM, ERP, EVZ/CEV atd.)

Designer vyhodnocení je neocenitelný nástroj individuálního vytváření Vašich výtisků. Rozhodujete jak o obsahu (období, varianty účtování, členění, cizí jazyk, pořadí, s nebo bez obratu, atd.) tak o formátu sloupců a řádků.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung