FIÚČ rozšíření základního balíčku: Dílčí /konečná automatická faktura

Pomocí tohoto modulu můžete zaúčtovat a spravovat částečné faktury, zálohy a konečné faktury. Přitom si můžete vybrat mezi dvěma metodami.

Program BMD Vás podpoří ve Vaší práci s dílčími a konečnými fakturami  pomocí automatické funkce programu. Tak můžete řídit správu dosud nezaplacených daní u dílčích faktur, které mohou být automaticky zdaněny. U zaúčtování konečných faktur se automaticky provede zúčtování příslušných dílčích faktur a záloh.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung