Vyhodnocení podnikového hospodářství + rozpočet (Modul 1)

Vyhodnocení podnikového hospodářství Vám nabízí nejrůznější metody pro zpracování zaúčtovaných skutečných hodnot. Profitujte z četných standardů již v základní verzi:

 • Možnosti porovnání: Skutečné hodnoty s minulými roky, dopočet, vyhodnocení více minulých let
 • Časová osa: dynamická příprava dat
 • Členění: Volně upravitelné standardy
 • Grafické vyhotovení: Jednoduché rozlišení odchylek pomocí barev a symbolů, rychlý přehled v grafu

 

 

Pomocí plné integrace do ostatních částí BMD jsou Vám hned jasné výhody. „Odskok“ do detailů nadpisů členění k účtům na pozadí, Vám významně ulehčuje Vaši práci. Budou zobrazeny všechna účtování vycházející z účtu včetně digitálně založených dokladů (ve spojení s BMD DMS).

Rozpočet

Pro pořízení rozpočtu máte k dispozici libovolný počet modelů (normální, nejlepší a nejhorší případ). Plánujte na základě účetnictví (převod z FIÚČ) a pořizujte Vaše plánované hodnoty na nadpisy členění, účty nebo jednotlivé měsíce. Detailní průřez hodnot minulých let Vám vykazuje dodatečné prospěšné informace pro vytvoření plánu.

 • Pořízení hodnot rozpočtu měsíčně nebo jako roční hodnoty
 • Plánování na více let
 • Bottom-up-plánování: Převod z jiných detailních plánů (rozpočet nákladových středisek/nositelů nákladů z NÁÚČ BMD, plán mzdových nákladů z mezd BMD, odpisy z HNIM BMD, plánování obratu z ERP BMD) 
 • Individuální úpravy sloupců
 • Poznámkové funkce

Přesvědčte se sami o jednoduchých možnostech, jak pořídit plánované hodnoty a používejte vedle jednoduchých importních funkcí z Excelu též:  

 • Převod procentních sazeb (je možné zohlednění křivky minulého roku) 
 • Propojení jednotlivých položek pomocí závislostí
 • Založení ukazatelů (automatické generování položek rozpočtu)
 • Možnosti kopírování
 • Detailní plány (investiční plán, plán splátek, plán mzdových nákladů, plán nákupu zboží, plán položek)

Flexibilní výstup dat

Rozhodnete, jak si přejete, aby Vaše vyhodnocení vypadala. Pro grafické vyhotovení máte k dispozici předdefinovaná schémata. Četné možnosti třídění a výběrů v reportingu Vám umožňují ale též zcela individuální konfiguraci.

Další výhody:

 

 • Dynamická příprava
 • Exportní funkce (spojení s Excelem, Outlookem)
 • Početné možnosti dalšího zpracování tiskových modelů (e-mail, archiv, soubory PDF)
 • Designer vyhodnocení: individuální vytvoření reportů

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung