BMD Finanční plánování – fit pro budoucnost

Software BMD Finanční plánování zprůhledňuje situaci v oblasti likvidity, tržeb, zisku a majetku, stejně jako v nákladech Vašeho podnikání. Na tomto základu můžete nasměrovat Váš podnik k úspěšné budoucnosti.

 

Program Controlling od BMD je tvořen třemi prvky plánování:

  • Plánovaný výkaz zisků a ztrát
  • Finanční plán
  • Plánovaná rozvaha

Plánovaný výkaz zisků a ztrát

V plánovaném výkazu zisků a ztrát budou na základě běžného roku stanoveny hodnoty rozpočtu pro příští rok(y) a porovnávány náklady a výnosy. Přitom mohou být rozpočtové hodnoty převzaty z BMD Nákladového účetnictvíERP nebo z rozpočtu mezd.

Finanční plán

Ve finančním plánu budou toky plateb a vývoj likvidity zobrazeny na základě aktuálních pohybů plateb ve FIÚČ. Máte možnost vytvářet plánovaný výkaz přímou i nepřímou metodou.

Plánovaná rozvaha

Z hodnot výsledovky a finančního plánu je sestavena plánovaná rozvaha, která ukazuje budoucí majetkovou a kapitálovou situaci Vašeho podniku. Ta slouží také jako základ i pro zjišťování ukazatelů (rentabilita, BEP, ROI).

Další funkce

Na konci měsíce pouhým stiskem tlačítka simulujte uzávěrkovou situaci, která Vám ukáže přesný obraz výnosů, peněžních prostředků a zásob ve Vašem podniku.

BMD Finanční plánování Vám dále umožňuje::

  • Zadávání kalkulačních hodnot
  • Výpočet ukazatelů podnikové ekonomiky
  • Integraci důležitých detailních plánovaných rozpočtů (např. splátkový kalendář, plán investic, plán osobních nákladů)
  • Vytváření víceletého plánování
  • Zobrazení různých scénářů
  • Grafické zpracovaní výsledných výkazů ve Výkaznictví.

BMD jako rozhodovací základna

Díky datům získaným z programu BMD Controlling můžete správně ošetřit Vaši situaci, kdykoli analyzovat odchylky od plánu a porozumět jim. Znáte svou pozici a jste dokonale připraveni na budoucnost. Pokud se objeví problémy, zavčas je rozpoznáte, zjistíte jejich příčinu a rozhodnete, co učinit, aby byl splněn Váš roční cíl.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung