Časová docházka

Správa kmenových dat

 • Osobní záznamy, výkazy, způsoby účtování, denní a týdenní modely, oddělení, modely zaokrouhlování, druhy náboženského vyznání, svátky, kolektivní smlouvy, zúčtovací období, modely pauz, automatické typy účtování, ...
 • Předběžné plánování a účtování dovolené, seminářů a termínů mimo firmu
 • Vlastní správa hesel
 • Generátor sestav
 • Podpora modelu směny a individuálního hodnocení

Evidence

 • Zadávání v dialogu na existujícím terminálu nebo pracovní stanici - nejsou zapotřebí žádné docházkové hodiny, ale také pomocí snímače štítků
 • Jednoduché dodatečné zpracování zápisů jednotlivě nebo všech
 • Opravný systém pro všechny dílčí programy 
 • Potvrzení manuální evidence textovými záznamy pro personální vedoucí
 • Zpracování na terminálu časové evidence

Vyhodnocení

 • Online telefonní seznam všech přítomných a nepřítomných zaměstnanců
 • Online informace o termínech ze zapsaných termínů nepřítomných zaměstnanců - spojení se systémem informací klienta
 • Deník měsíce: Celkový přehled odsouhlasených časů všech zaměstnanců měsíčně nebo za období (plánované a skutečné časy, přesčasy, náhradní volno)
 • Deník dne: Celkový přehled odsouhlasených časů jednotlivých zaměstnanců měsíčně nebo za volně volitelné období
 • Denní přehled z evidence času zaměstnanců na určité dny
 • Výpis dodatečných změn v evidenci
 • Online informace vedení: Hlavní přehled podle typ evidence času všech zaměstnanců
 • Oznámení a vyhodnocení úrazu na pracovišti
 • Roční vyhodnocení typů evidence za zaměstnance
 • Grafické vyhodnocení druhů evidence za zaměstnance
 • Generátor sestav zadaných dat

Výpisy

 • Výtisk denní evidence (skutečný čas, zaokrouhlený čas)
 • Výtisk odchylek denní normy
 • Měsíční deník kumulovaně (třídění dle osobního čísla nebo oddělení)
 • Výtisk součtu dle typů
 • Výtisk neproduktivních hodin zaměstnance
 • Výtisk libovolně volitelných typů evidence
 • Generátor přehledů dat

Převzetí do mezd

 • Automatické převzetí do mzdového účetnictví s vedením evidence dovolených a nemocných 
 • Optimální pro uživatele, flexibilní vyhodnocení přes variabilní generátor vzorce

Převzetí do EVZ

 • Automatické předání účtovaného času z časové evidence do interního zúčtování výkonů a kontrola, zda souhlasí EVZ časy s daty časové evidence
 • Přehledné vyhodnocení z interního zúčtování výkonů a časové evidenceAutomatické převzetí a zaúčtování neproduktivních hodin v EVZ

Převzetí do časové evidence

Automatické převzetí do evidence výkonů (projekt nákladové účetnictví)

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung