Bilance – základní balík

BMD Bilance – základní balík je praktický a efektivní nástroj pro sestavení měsíčních výkazů, ročních závěrek a příslušných analýz.

BMD Kontrolní seznamy

Můžete provádět rozsáhlé projekty jako sestavení bilančních nebo zkušebních zpráv nebo ročních závěrek. Přitom si pravděpodobně položíte následující otázky:
Kdy, co, v jakém pořadí, kde a jak?BMD Bilance základní balík Vám pomůže zodpovědět tyto otázky a provede Vás postupnými pracovními kroky.

V kontrolních seznamech jsou zahrnuty všechny nutné činnosti. Naleznete zde různé skupiny úloh, jako například „příprava“, „sestavy“, „vytvoření příloh bilance“ atd. Na jeden klik myši můžete tyto jednotlivé činnosti-kroky odstartovat.

Kontrolní seznamy můžete volně nadefinovat, také zavést, smazat nebo změnit pořadí skupin úloh a pracovní kroky. Takto můžete přizpůsobit pořadí úloh seznamu Vašemu pracovnímu procesu. Každý pracovník ihned zjistí, co je ve kterém pořadí obsaženo.

Další výhody BMD Kontrolních seznamů:

 • Průběh úkolů je zobrazen pomocí symbolů (otevřené, ve zpracování, splněné, nedůležité).
 • Ke každé pozici můžete zadat poznámky.
 • Standardní postupy mohou být předdefinovány (např. standardní roční závěrka, bilanční zpráva,
  kontrolní zpráva).

Členění účtů

Pro přiřazení účtů máte k dispozici standardní členění pro všechny BMD vzorové sestavy.

Tyto vzory můžete kdykoliv změnit a přizpůsobit svým požadavkům:

 • Přiřazení účtů můžete rychle a jednoduše změnit.
 • Můžete najednou vybrat i více účtů a rozčlenit je.
 • Můžete založit individuální členící texty dle potřeb klienta nebo změnit standardní vzory.
 • Členění můžete převzít ze standardního účetního rozvrhu nebo z již existujícího klienta.
 • Se „základním členěním“ jsou účty přiřazeny pouze jednou a všechny sestavy budu pak automaticky zobrazeny správně.
 • Program automaticky prověří technickou správnost přiřazení účtů.

Sestavy

Jedním kliknutím myši získáte volně upravitelné sestavy dle BMD standardů. Navíc můžete založit také další libovolné sestavy.

 • Sestavy mohou být vytvořeny za čtyři předcházející období, s propočtem procentních změn, se srovnáním historických hodnot.
 • Můžete si sami nadefinovat, do jaké hloubky chcete sestavy zobrazit (s nebo bez účetního detailu).
 • Můžete rychle přepínat mezi jednotlivými sestavami.

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung