Nacházíte se zde: BMD Module » Consult Balíček » Správa kanceláře

Správa kanceláře

Lhůty

 • Správa lhůt rozvíjí Vaši sílu zejména ve spojitosti se správou pošty. Příchozí a odchozí poštovní zásilky umožňují zadávání či vyřizování lhůt. Na tomto základě funguje silný nástroj, který zajišťuje, že důležité lhůty (provedení bilance, závažné termíny u finančního úřadu atd.) nebudou zameškány.
 • Prohlížení a vyhledávání lhůt podle zaměstnance, typu lhůty a odběratele
 • Vyřizování, delegování, přidělování lhůt na další zaměstnance, sledování těchto akcí v časovém sledu (kdo má kdy co...)
 • Lhůty je možné zadávat při příjmu korespondence a vyřizovat prostřednictvím odchozí korespondence
 • Určité lhůty provedou při zpracování příslušné odchozí korespondence také vyřízení kvóty!
 • Ve sledování vývoje lze detailně zobrazit, kdo kterou lhůtu postoupil dále, delegoval...
 • Připomínky oznamují referentovi jeho události e-mailem nebo SMS
 • Týdenní, plně automatické rozesílání přehledu lhůt všem zaměstnancům prostřednictvím serveru!

Kmenová data, centrální funkce

 • Správa kmenových dat klientů, jednatelů, příslušníků a ostatních kontaktních osob včetně libovolného množství adres, telefonních čísel a e-mailových adres
 • Správa kontaktních osob u klientů, zjišťování osobních dat prostřednictvím členství v rolích
 • Dodatková správa zaměstnanců za klienta či pracovní činnost s variabilní definicí oblasti (odpovědný bilanční účetní; kdo má na starosti účetnictví...)
 • Správa databáze institucí (finanční úřady, obce, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení, ...)
 • Generátor přehledů s mnoha možnostmi filtrování dat, jejich třídění a porovnávání sdružuje export a tisk z každého náhledu na obrazovce. Variabilní a dle potřeb uživatele plně definovatelné parametry datových polí
 • Tisk adresových štítků s individuálně upravitelným vzhledem štítků a možnostmi výběru vstupních dat
 • Správa skupin odběratelů a seznamů adresátů pro hromadná vyhodnocení a korespondenci
 • Aktualizace kmenových dat pro FiÚč, vlastní účetnictví, interní zúčtování výkonů a vedení mezd
 • Široké možnosti uživatelských oprávnění, která umožňují provádět změny systémových parametrů, prohlížení či plný přístup k citlivým datům nebo celých datových typů (archívy, firemní kmenová data, kategorie dat) pouze konkrétním skupinám uživatelů

Prodlužování lhůt a kvót

 • Možnost zadávat plánování, datum vyřízení, plán odevzdání a data odevzdání
 • Prodlužování lhůt
 • Zobrazení na obrazovce dle finančního úřadu s aktuální statistikou kvót a varováním při nedodržení kvót
 • Seznam kvót s různými kritérii výběru
 • Seznamy prodloužení lhůt s nebo bez data odevzdání a možnostmi třídění dle oblastí honoráře a referentů

Správa lhůt obchodních soudů  

 • Sledování termínů podání u obchodních soudů
 • Specifikování dalšího rozvoje s rozlišováním velikostních tříd
 • Seznam poplatků bilance firemního účetnictví podle různých kritérií

Správa pošty

 • Správa odchozí a příchozí pošty s automatickým zadáváním termínů během zpracování příchozí pošty (je-li to nutné) a správa projektů dle klienta, která spravuje všechny termíny, stejně jako příchozí a odchozí zásilky.
 • Během pořizování poštovní zásilky mohou být zadána všechna potřebná data, jako např. klient, jednatel, datum pořízení zásilky, náklady spojené se zpracováním zásilky, předmět atd. Náklady na zpracování zásilky mohou pak být připočteny k tíži klienta v rámci interního zúčtování výkonů.
 • Plná integrace s BMD Správou dokumentů, elektronickým archívem či s vaším skenerem
 • Automatické pořizování lhůt (daňové hlášení, odvolání) automatické rozdělení úkolů a elektronických dokumentů dalším zaměstnancům
 • Nástroje pro hromadné odesílání pošty, které Vám umožňují několika málo kliknutími zpracovávat stejné poštovní zásilky (hromadné dopisy)

Informujte se bezplatně

✆ +421 (910) 432 570
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. | Datenschutzerklärung